Izaberite stranicu

Vršački zamak

 

SPOMENIK KULTURE OD VELIKOG ZNAČAJA

VRŠAČKI ZAMAK predstavlja jedno od najznačajnijih odbrambenih uporišta u južnom Banatu. Sagrađen je na vrhu strmog brda koje dominira okolnim područjem na 399 metara nadmorske visine. Vreme njegovog podizanja, kao ni ko ga je podigao nije sa sigurnošću utvrđeno. Kod više autora raznih hronika, istorija i drugih radova na ovu temu pominju se dva vladara iz srpske srednjovekovne istorije koji bi mogli da budu graditelji ovog utvrđenja. U pitanju su despot Stefan Lazarević i despot Đurađ Branković koji su imali značajne posede u današnjem Banatu dobijene od ugarskog kralja Žigmunda. Preovladava mišljenje da je to ipak bio despot Đurađ Branković koji je uvidevši veliku opasnost od turskih osvajača želeo da sebi obezbedi sklonište sa druge strane Dunava. Isto tako, ova tvrđava imala je i funkciju ne samo kontrole puta koji je išao od Stare Palanke na Dunavu pored Vršca do Temišvara, nego i značajnu ulogu u sistemu odbrane južne ugarske granice.

Vršački zamak je, prema arheološkim istraživanjima, u kratkom vremenskom periodu građen u dve faze. U prvoj je podignut istočni deo sa donžon kulom i bedemima. U drugoj fazi dograđen je zapadni deo utvrđenja sa bedemima i polukružnom kulom. Feliks Mileker dolazi do zaključka da je Vršačko utvrđenje najverovatnije podigao despot Đurađ Branković i to oko 1439. godine. Ovo potkrepljuje podatkom da se despot Đurađ, nakon prve opsade Smedereva 1439. godine sklonio na svoje posede u južnoj Ugarskoj gde je posedovao dva zamka jedan u Vršcu, a drugi u Bokšanu. Prva stilizovana likovna predstava Vršačkog zamka potiče sa karte Lazarusa Sekretarijusa iz 1528. godine.

Detaljnije informacije o Vršačkom zamku možete pročitati u publikaciji LINK za publikaciju

RESTAURACIJA I REKONSTRUKCIJA VRŠAČKOG ZAMKA

Manje građevinske intervencije na utvrđenju preduzimaju se i 1933. godine u cilju saniranja ranije nastalih oštećenja.

Arheološka istraživanja uz bedeme i zidove objekta sa ciljem da se utvrdi oblik osnove i dimenzije utvrđenja obavljena su 1983. godine. U novije vreme, 1997. godine započeta su arheološka istraživanja na Vršačkom utvrđenju koja su trajala do 2003. godine. Na osnovu njih došlo se do novih saznanja o prošlosti utvrđenja načinima gradnje, dogradnji, građevinskim intervencijama i organizaciji života u njemu. Otkriveni su bedemi, polukružna kula, pregradni zidovi u dvorištu, cisterna za vodu, tragovi drvenog objekta, peći i otvorena ložišta.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Pančevo 2007. godine preduzima zaštitne konzervatorske radove na Vršačkom utvrđenju radi saniranja postojećeg stanja.

Sveobuhvatna rekonstrukcija i restauracija Vršačkog utvrđenja pod nadzorom Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada započinje 2010. godine. Radovi na utvrđenju završeni su tokom 2015. godine i Vršački zamak je uključen u savremene kulturne tokove.

26300 Vršac
Telefon: +831 13 838 053

VAŽNE INFORMACIJE ZA POSETIOCE

Vršački zamak je otvoren za razgledanje:

April – Oktobar
Subota-Nedelja 10.00-18.00

Preko ostalih radnih dana radi  po principu najvaljene grupne posete, koja se zakazuje na sledeći broj telefona 013/ 838 053

CENA ULAZNICE

POJEDINAČNE POSETE:

Odrasli – 150 din.
Studenti (unuverziteta u Srbiji), učenici srednjih škola, penzioneri – 100 dinara

GRUPNE POSETE: 100 din po posetiocu.
Obilazak jednog objekta 100 dinara, obilazak dva objekta 200 dinara, obilazak tri objekta 300 dinara.

PRAVO NA BESPLATAN ULAZAK U MUZEJ

Članovi Muzejskog društva Srbije, članovi ICOM-a, novinari (uz legitimaciju), kolege iz drugih muzeja, osobe sa posebnim potrebama, osobe sa invaliditetom i pratilac, deca do 15 godina starosti, uz pratnju odrasle osobe.