Фототека

Поред ликовног, историјског, природњачког, архелошког, етнолошког и одељења примењене уметности 2019. придружује се и збирка фототеке-документације.
Наш музеј поседује завидан број негатива који чувају историју и културу нашег поднебља од почетка XX века до данас.

Историјско одељење

Фонд Историјског одељења почео је да се формира поклонима грађана, још пре оснивања Музеја, дакле пре 1911. године. У почетку је то било хладно и ватрено оружје, да би се касније, формирањем Музеја, приступило сакупљању свих предмета и докумената од значаја за историјски развој и тумачење историјских токова овог поднебља.

Уметничко одељење

Садржи две збирке – ликовну и примењено-уметничку.
Збирка ликовне уметности броји нешто више од 1500 предмета и по значају представља једну од највреднијих уметничких колекција у Војводини.
Збирка примењене уметности данас чини посебан и истакнути сегмент Уметничког одељења.

Природњачко одељење

Стална поставка Природњачког одељења Народног музеја Зрењанин данас је смештена на другом спрату Музеја. Састоји се из три целине: диорамског приказа живог света Баната, тродимензионалне поставке фосилних остатака из палеонтолошке збирке и поставке дермопластичних препарата птица.

Археолошко одељење

Археолошко одељење Народног музеја у Зрењанину у својој збирци поседује око 10000 експоната. Збика је подељена на два одељења: праисторијско и средњовековно. Предмети Археолошког одељења потичу из фонда археолошке збирке која је обогаћена путем систематски истражених археолошких локалитета, изведеним заштитним археолошким истраживањима, рекогносцирањем терена, путем даровања и откупом. Хронолошки оквир фонда обухвата раздобље од неолита до средњег века.

Етнолошко одељење

Збирка Етнолошког одељења Народног музеја у Зрењанину оформљена је приликом оснивања самог Музеја, 1906. године. Након Другог светског рата, захваљујући приватној збирци познатог великобечкеречког трговца Гринбаума, као и предметима који су доспели као поклон Добротворног друштва Коло српских сестара, збирка Етнолошког одељења је знатно увећана.

Педагошко-информативна служба

Педагошка служба је основана 1969. године са основним задатком да богато културно наслеђе које Музеј чува учини доступним свим структурама друштва. Од оснивања до данас, служба са посетиоцима свих узраста континуирано ради на упознавању и популаризацији музејских садржаја, тумачењу сталне поставке и тематских изложби.