СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Зграда „Конкордија“ у Вршцу је подигнута 1847. године.

Подигнута је за потребе хотела, по пројекту Франца Брандајса, на месту старе Штенцерове гостионице. Откупљује је прво вршачко акционарско друштво, рушe је и градe нови објекат за гостионицу под именом „Конкордија“, који је и данас сачуван. Зграду затим, 1852. године откупљује Магистрат за смештај Ниже реалке и отада је служила за потребе образовања, а потом за потребе Градског музеја Вршац.

Измењена је и проширена 1884. године по пројектима истог аутора, у монументалну спратну грађевину, са фронтом према улици, бочним и дворишним крилом. Конзерваторски радови рађени су 1988. и 1994. године. Реализацију пројекта комплетне реконструкције зграде „Конкордија“ Градског музеја 2011/12 године финансирала је ЕУ, преко претприступног ИПА фонда за прекограничну сарадњу. Вредност пројекта је била приближно 1.000.000 €. Учешће ИПА фонда је било 85%, док је учешће општине Вршац било 15% укупне вредности.

Средиште музеја данас је у згради „Конкордија“. Ту се налази смештајни и радни простор, постоје сале за тематске изложбе, које се смењују у току године.

У згради је смештен је и „Регионални центар за културну баштину Баната – Concordia“, такође оформљен пројектом прекограничне сарадње између државе Румуније и Србије.

www.banatheritage.com

АРХИТЕКТУРА

Зграда “Конкордија” архитектонски је обликована са стилским обележјима класицизма. Улична фасада је компонована око централног тракта са два нижа бочна крила. У централном тракту приземља налази се широка лучно завршена капија – ајнфорт, док су сви прозори приземља у плитким нишама са степенастом архиволтом у горњем делу. Спрат централног тракта украшен је монументалним канелираним полукружним пиластрима са коринтским капителима између високих полукружно завршених прозора, који се разликују од правоугаоних прозора на бочним деловима грађевине. На крајевима бочних фасада налазе се плитки пиластри са истакнутим венцем уместо капитела, а на широком фризу централног тракта, изнад греде коју носе пиластри, налази се место за натпис.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ

Музеј је отворен за посетиоце у терминима:

УТОРАК–ПЕТАК 10.00–17.00
СУБОТА: 10.00–15.00
НЕДЕЉА: 10.00-14.00

 

ЦЕНА УЛАЗНИЦЕ

ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОСЕТЕ:

Одрасли – 250 дин.
Студенти (Универзитета у Србији), ученици средњих школа, пензионери – 200 динара

ГРУПНЕ ПОСЕТЕ: 200 дин по посетиоцу.
Обилазак једног објекта 200 динара, обилазак два објекта 400 динара, обилазак три објекта 600 динара.

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН УЛАЗАК У МУЗЕЈ

Чланови Музејског друштва Србије, чланови ICOM-а, новинари (уз легитимацију), колеге из других музеја, особе са посебним потребама, особе са инвалидитетом и пратилац, деца до 15 година старости, уз пратњу одрасле особе.