Izaberite stranicu

SPOMENIK KULTURE OD VELIKOG ZNAČAJA

Zgrada „Konkordija“ u Vršcu je podignuta 1847. godine.

Podignuta je za potrebe hotela, po projektu Franca Brandajsa, na mestu stare Štencerove gostionice. Otkupljuje je prvo vršačko akcionarsko društvo, ruše je i grade novi objekat za gostionicu pod imenom „Konkordija“, koji je i danas sačuvan. Zgradu zatim, 1852. godine otkupljuje Magistrat za smeštaj Niže realke i otada je služila za potrebe obrazovanja, a potom za potrebe Gradskog muzeja Vršac.

Izmenjena je i proširena 1884. godine po projektima istog autora, u monumentalnu spratnu građevinu, sa frontom prema ulici, bočnim i dvorišnim krilom. Konzervatorski radovi rađeni su 1988. i 1994. godine. Realizaciju projekta kompletne rekonstrukcije zgrade „Konkordija“ Gradskog muzeja 2011/12 godine finansirala je EU, preko pretpristupnog IPA fonda za prekograničnu saradnju. Vrednost projekta je bila približno 1.000.000 €. Učešće IPA fonda je bilo 85%, dok je učešće opštine Vršac bilo 15% ukupne vrednosti.

Središte muzeja danas je u zgradi „Konkordija“. Tu se nalazi smeštajni i radni prostor, postoje sale za tematske izložbe, koje se smenjuju u toku godine.

U zgradi je smešten je i „Regionalni centar za kulturnu baštinu Banata – Concordia“, takođe oformljen projektom prekogranične saradnje između države Rumunije i Srbije.

www.banatheritage.com

ARHITEKTURA

Zgrada “Konkordija” arhitektonski je oblikovana sa stilskim obeležjima klasicizma. Ulična fasada je komponovana oko centralnog trakta sa dva niža bočna krila. U centralnom traktu prizemlja nalazi se široka lučno završena kapija – ajnfort, dok su svi prozori prizemlja u plitkim nišama sa stepenastom arhivoltom u gornjem delu. Sprat centralnog trakta ukrašen je monumentalnim kaneliranim polukružnim pilastrima sa korintskim kapitelima između visokih polukružno završenih prozora, koji se razlikuju od pravougaonih prozora na bočnim delovima građevine. Na krajevima bočnih fasada nalaze se plitki pilastri sa istaknutim vencem umesto kapitela, a na širokom frizu centralnog trakta, iznad grede koju nose pilastri, nalazi se mesto za natpis.

VAŽNE INFORMACIJE ZA POSETIOCE

Muzej je otvoren za posetioce u terminima:

UTORAK–PETAK 10.00–17.00
SUBOTA: 10.00–15.00
NEDELJA: 10.00-14.00

 

CENA ULAZNICE

POJEDINAČNE POSETE:

Odrasli – 250 din.
Studenti (Univerziteta u Srbiji), učenici srednjih škola, penzioneri – 200 dinara

GRUPNE POSETE: 200 din po posetiocu.
Obilazak jednog objekta 200 dinara, obilazak dva objekta 400 dinara, obilazak tri objekta 600 dinara.

PRAVO NA BESPLATAN ULAZAK U MUZEJ

Članovi Muzejskog društva Srbije, članovi ICOM-a, novinari (uz legitimaciju), kolege iz drugih muzeja, osobe sa posebnim potrebama, osobe sa invaliditetom i pratilac, deca do 15 godina starosti, uz pratnju odrasle osobe.