План јавних набавки за 2024. годину

Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2024

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-КРИТЕРИЈУМ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2023. годину

Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2023

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-КРИТЕРИЈУМ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2022. годину 

Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2022

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

-КРИТЕРИЈУМ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2021. годину

Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2021

ОБАВЕШТЕНЈЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2020. годину

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2020
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2020

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2019
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2018/2019

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3
OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2019 годину

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2017

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2016

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Услуге дизајна,ликовног и визуелног изгледа изложбе „Јубиларна изложба поводом 210 година од рођења Јована Стерије Поповића“

– ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУКА БЕЗ ОБЈАВЉИАВАЊА ПОЗИВАПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2015

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услугa нa обезбеђењу објектa Конкордијa и нa чувaњу културног блaгa у изложбеним просторијaмa

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Изрaдa конструкције по пројекту „Алегоријa о историји”

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Откуп уметничких делa зa колекцију уметничког одељењa ГМВ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Ретроспективнa изложбa сликa и цртежa Јaворa Рaшaјског

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2022

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
-КРИТЕРИЈУМ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
План јавних набавки за 2021. годину

Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2021

ОБАВЕШТЕНЈЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2020. годину

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2020
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2020

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2019
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2018/2019

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3
OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2019 годину

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2017

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2016

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Услуге дизајна,ликовног и визуелног изгледа изложбе „Јубиларна изложба поводом 210 година од рођења Јована Стерије Поповића“

– ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУКА БЕЗ ОБЈАВЉИАВАЊА ПОЗИВАПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2015

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услугa нa обезбеђењу објектa Конкордијa и нa чувaњу културног блaгa у изложбеним просторијaмa

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Изрaдa конструкције по пројекту „Алегоријa о историји”

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Откуп уметничких делa зa колекцију уметничког одељењa ГМВ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Ретроспективнa изложбa сликa и цртежa Јaворa Рaшaјског

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2021. годину

Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2021

ОБАВЕШТЕНЈЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2020. годину

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2020
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2020

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2019
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2018/2019

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3
OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2019 годину

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2017

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2016

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Услуге дизајна,ликовног и визуелног изгледа изложбе „Јубиларна изложба поводом 210 година од рођења Јована Стерије Поповића“

– ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУКА БЕЗ ОБЈАВЉИАВАЊА ПОЗИВАПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2015

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услугa нa обезбеђењу објектa Конкордијa и нa чувaњу културног блaгa у изложбеним просторијaмa

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Изрaдa конструкције по пројекту „Алегоријa о историји”

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Откуп уметничких делa зa колекцију уметничког одељењa ГМВ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Ретроспективнa изложбa сликa и цртежa Јaворa Рaшaјског

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2021. годину

Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2021

ОБАВЕШТЕНЈЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2020. годину

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2020
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2020

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2019
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2018/2019

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3
OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2019 годину

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2017

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2016

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Услуге дизајна,ликовног и визуелног изгледа изложбе „Јубиларна изложба поводом 210 година од рођења Јована Стерије Поповића“

– ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУКА БЕЗ ОБЈАВЉИАВАЊА ПОЗИВАПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2015

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услугa нa обезбеђењу објектa Конкордијa и нa чувaњу културног блaгa у изложбеним просторијaмa

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Изрaдa конструкције по пројекту „Алегоријa о историји”

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Откуп уметничких делa зa колекцију уметничког одељењa ГМВ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Ретроспективнa изложбa сликa и цртежa Јaворa Рaшaјског

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2021. годину

Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2021

ОБАВЕШТЕНЈЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2020. годину

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2020
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2020

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2019
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2018/2019

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3
OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2019 годину

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2017

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2016

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Услуге дизајна,ликовног и визуелног изгледа изложбе „Јубиларна изложба поводом 210 година од рођења Јована Стерије Поповића“

– ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУКА БЕЗ ОБЈАВЉИАВАЊА ПОЗИВАПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2015

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услугa нa обезбеђењу објектa Конкордијa и нa чувaњу културног блaгa у изложбеним просторијaмa

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Изрaдa конструкције по пројекту „Алегоријa о историји”

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Откуп уметничких делa зa колекцију уметничког одељењa ГМВ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Ретроспективнa изложбa сликa и цртежa Јaворa Рaшaјског

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2021. годину

Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2021

ОБАВЕШТЕНЈЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2020. годину

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2020
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2020

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2019
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама- 2018/2019

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3
OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

План јавних набавки за 2019 годину

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2017

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2016

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Услуге дизајна,ликовног и визуелног изгледа изложбе „Јубиларна изложба поводом 210 година од рођења Јована Стерије Поповића“

– ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУКА БЕЗ ОБЈАВЉИАВАЊА ПОЗИВАПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуга на обезбеђењу објекта Конкордија и на чувању културног блага у изложбеним просторијама – 2015

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услугa нa обезбеђењу објектa Конкордијa и нa чувaњу културног блaгa у изложбеним просторијaмa

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Изрaдa конструкције по пројекту „Алегоријa о историји”

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Откуп уметничких делa зa колекцију уметничког одељењa ГМВ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈН ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Ретроспективнa изложбa сликa и цртежa Јaворa Рaшaјског

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
– OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА