Izaberite stranicu
PTICE BANATA DIE VÖGEL DES BANATS

PTICE BANATA DIE VÖGEL DES BANATS

Monografija Autori: mr Javor Rašajski i dr Andrei Kiss Recenzija: Gui G Buzzer Fotografije: Š. Lukač, J. Rašajski, I. Kalnak, M. Aralica Crteži: Javor Rašajski nemački i rumunski 384 strane, 24 x 30 cm, tvrdi povez,štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac,...

STAROEGIPATSKA ZBIRKA GRADSKOG MUZEJA U VRŠCU

STAROEGIPATSKA ZBIRKA GRADSKOG MUZEJA U VRŠCU

Monografija Autori: dr Branislav Anđelković i dr Miroslava Panić Štorh Fotografije: Mitar Trninić Rezime na engleskom jez. 120 strana, 24 x 30 cm, tvrdi povez, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2002. ISBN 86-83911-03-9 COBISS.SR-ID...

GRADSKI MUZEJ VRŠAC 1882-2002

GRADSKI MUZEJ VRŠAC 1882-2002

Monografija Autori: direktor i kustosi GMV Fotografije: Mitar Trninić Recenzija: akademik Nikola Tasić Rezime na engleskom jez. 198 strana, 24 x 30 cm, tvrdi povez, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2002. ISBN 86-83911-00-4 COBISS.SR-ID...

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja