„Култни хлеб“, Винчанска култура

Доспелa у музеј посредством Феликсa Милекерa.

Локалитет: Кремењак – Потпорањ
Материјал: глина
Димензије: 13,5 cm
Датовање: Неолит, VI-V миленијум пре нове ере
Инвентарни број: AП 1659

Овални и пљоснати предмет од глине, за који се верује да симболизује прави хлеб, коришћен у неким обредима. Украшен урезаним орнаментима, који такође симболично представљају неке важне елементе тадашњег живота (нпр: њива, сунце, земља, вода).