Министарство културе Република Србија

мај 18, 2023

Градском музеју Вршац на овогодишњим конкурсима Министарства културе и
Покрајинског секретаријата за културу и односе с верским заједницама одобрена су
средства за значајне пројекте:
– у области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања,
вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и
коришћења археолошког наслеђа: “Жидовар, просторна анализа и даљинска
проспекција” у износу од 659.144,00 динара.
– у области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања,
вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и
коришћења архивске грађе: “Набавка неопходне опреме за смештај,
заштиту и дигитализацију архивске грађе Градског музеја Вршац” у износу
од 300.000,00 динара.
– из области дигитализације културног наслеђа: “Вршачки замак-Виртуелна
презентација” у износу од 1.100.000,00 динара.
– у области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања,
вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и
коришћења музејског наслеђа:
“Набавка потребне специјалне опреме за заштиту културних добара
Градског музеја Вршац” у износу од 500.000,00 динара.
“Природњачка поставка Градског музеја Вршац” у износу од 800.000,00
динара,
“Набавка неопходне опреме за чување, заштиту и одржавање музејске
грађе у депоима Градског музеја Вршац” у износу од 500.000,00 динара.
– у области откривања, прикупљања, истраживања, докумeнтовања, проучавања,
вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и
коришћења непокретног културног наслеђа: “Конзерваторско-рестаураторски
радови на санацији фасаде зграде градског музеја Вршац у улици Феликса Милекера” у
износу од 3.000.000,00

Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и
очувања културног наслеђа у АП Војводини: “Живот у утврђењу у средњовековном
Банату” у износу од 1.200.000,00 динара.

https://www.kultura.gov.rs/konkurs/30/63d3d05067d17
https://www.kultura.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/04/REZ_zastita23.pdf

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja