Музејска збирка Јован Стерија Поповић

 

Јован Стерија Поповић је рођен  1. јануара 1806. године у Вршцу. Кућа у којој се Стерија родио налазила се у близини Саборне Цркве  и на том месту је касније његов брат Ђорђе подигао нову кућу. Након његове смрти намениће је за потребе младих књижевника. Простор је оплемењен оригиналним намештајем који је славни писац користио. Међу њима је и писаћи сто, на ком је писао драме и комедије, које су га учиниле бесмртним. Оригинални рукописи „Покондирене тикве“, „Зле жене“, „Кир Јање“, „Лаже и паралаже“ и бројних других Стеријиних дела, налазе се у витринама у спомен-соби, а на зидовима су урамљени факсимили и документа. Сви ти експонати прикупљени су из Градског музеја у Вршцу, Академије наука и Матице српске.

Стеријин допринос култури био је огроман. Био је адвокат, професор на Лицеју у Крагујевцу и Београду, био је начелник Министарства просвете и сматрао дужношћу да своје интелектуалне стави у службу младе српске државе. Значајан је као преводилац, песник, драматург и писац. Сматра се оцем српске драме, а чувени књижевник и књижевни критичар Скерлић га је уврстио у „најбоље представнике интелектуалне поезије“. Позориште је била његова част. Био је родољуб и рационалиста, интелектуалац широких схватања, либералан и слободољубив. Његовим залагањем основан је Народни музеј, Друштво српске словености – претеча Академије наука и уметности и прва уредба о заштити споменика културе. Његово дело је школски законик. Написао је неколико школских уџбеника. Његове комедије и данас живе на репертоарима многих позоришта широм земље. Стога не чуди што многи Вршац називају још и Стеријиним градом.

 

 

Адреса

Змај Јовина 1, 26300 Вршац
Телефон: +831 13 831 053

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ

Родна кућа Јована Стерије Поповића ради по принципу најављене посете коју можете затражити на број телфона 013/838-053

ЦЕНА УЛАЗНИЦЕ

ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОСЕТЕ:

Одрасли – 100 дин.
Студенти (унуверзитета у Србији), ученици средњих школа, пензионери – 50 динара

ГРУПНЕ ПОСЕТЕ: 80 дин по посетиоцу.
Обилазак једног објекта 80 динара, обилазак два објекта 120 динара, обилазак три објекта 160 динара.

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН УЛАЗАК У МУЗЕЈ

Чланови Музејског друштва Србије, чланови ICOM-а, новинари (уз легитимацију), колеге из других музеја, особе са посебним потребама, особе са инвалидитетом и пратилац, деца до 15 година старости, уз пратњу одрасле особе.