Izaberite stranicu

Edukativni film o lokalitetima Vršac -At i Vatin-Bela Bara

Edukativni film o lokalitetima Vršac -At i Vatin-Bela Bara, koji su za potrebe projekta Archaeological eLandscape Interreg Danube Programma osmislili Ivana Pantović i Dragan Jovanović. Film je realizovao Nikola Lukić sa svojim timom...

HRONIKA VRŠAČKOG ZAMKA

HRONIKA VRŠAČKOG ZAMKA

Katalog Izdavač: Gradski muzej Vršac Autorski tekst: Dragutin Petrović Fotografije i tehn. urednik: Ivan Kalnak Likovno uređenje: Javor Rašajski 12 strana, 24 x 21 cm štampa Cetinka ambalaža DOO Jasenovo,...

JAVOR RAŠAJSKI slike i crteži

JAVOR RAŠAJSKI slike i crteži

Katalog Izdavač: Gradski muzej Vršac Autorski teksovi: Dejan Đorić, Dragana Kuručev Fotografije i tehn. urednik: Ivan Kalnak Likovno uređenje: Javor Rašajski 48 strana, 24 x 21 cm, štampa TULI Vršac, 2015. ISBN 978-86-83911-56-1 COBISS.SR-ID...

VINČANSKI AMULETI

VINČANSKI AMULETI

Monografija Autor: Ivana Pantović Fotografije: Ivana Pantović Dizajn: Ivana Pantović Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2014. 192 stranice, 24 x 30 cm ISBN 978-86-83911-55-4 Elektronsko izdanje Preuzmite...

TRAGOM JEDNE SLIKE – KONSTANTIN DANIL

TRAGOM JEDNE SLIKE – KONSTANTIN DANIL

Katalog Autor: Dragana Kuručev Fotografije: Ivan Kalnak, Milan Sepetan, Veljko Ilić, Vladimir Popović, Branislav Lučić, Predrag Uzelac, Dušan Marinković, Radovan Đerić Likovno uređenje: Javor Rašajski Izdavač: Gradski muzej Vršac 36 strana, 21 x 24 cm, štampa Tuli...

ZORAN PETROVIĆ • POVODOM 90 GODINA OD ROĐENJA

ZORAN PETROVIĆ • POVODOM 90 GODINA OD ROĐENJA

Katalog Autori tekstova: Sava Stepanov, Dragana Kuručev Svetlana Mihajlović Radivojević i Sunčica Lambić Fenjčev Fotografije: Pal Dečov, Ivan Kalnak, Jovan Oka Robert Uzon i Marijan Baroš Dizajn: Javor Rašajski Izdavači: Opštinska narodna biblioteka i Galerija „Jovan...

ATELJE MLADOG KONSTANTINA BRANKUŠIJA

ATELJE MLADOG KONSTANTINA BRANKUŠIJA

Katalog Autor: Jasna Jovanov Fotografije: Jon Katana, Javor Rašajski Likovni urednik: Javor Rašajski Izdavač: Gradski muzej Vršac 36 strana, 21 x 24 cm, štampa Tuli Vršac, 2012. ISBN 978-86-83911-49-3 COBISS.SR-ID...

PAVLE BLESIĆ ikonografski zapisi

PAVLE BLESIĆ ikonografski zapisi

Katalog Autor: Dragana Kuručev Fotografije: Branko Malešević Dizajn: Javor Rašajski Izdavač: Gradski muzej Vršac 22 strana, 21 x 24 cm, štampa Tuli Vršac, 2012. ISBN 978-86-83911-51-6 COBISS.SR-ID...

SEĆANJE NA PAJU JOVANOVIĆA

SEĆANJE NA PAJU JOVANOVIĆA

Katalog Autor: Dragana Kuručev Fotografije: Ivan Kalnak Dizajn: Javor Rašajski Izdavač: Gradski muzej Vršac 272 strane, 21 x 24 cm, štampa Tuli Vršac, 2011. ISBN 978-86-83911-44-8 COBISS.SR-ID...

VODIČ KROZ ZBIRKE STARINA

VODIČ KROZ ZBIRKE STARINA

Katalog Autori: Dragana Kuručev, Ivana Pantović, Dragan Jovanović, Miodrag Aralica, Ljiljana Bakić i Dragutin Petrović Fotografije: Ivan Kalnak Dizajn: Javor Rašajski Izdavač: Gradski muzej Vršac 48 strana, 12 x 21 cm, štampa Tuli Vršac, 2011. ISBN 978-86-83911-43-1...

OSTAVE VRŠAČKOG GORJA Markovac-Grunjac

OSTAVE VRŠAČKOG GORJA Markovac-Grunjac

Autor: Dragan B. Jovanović Fotografije: Dragan B. Jovanović, Ivan Kalnak Recenzija: Miloš Jevtić I Rastko Vasić Uporedo srp. tekst i engl. prevod 200 strana, 24 x 30 cm, mekii povez, štampa Tuli Vršac, 2010. Izdavač: Gradski muzej Vršac ISBN 978-86-83911-42-4...

KARLO NAPRAVNIK (1909-1957)

KARLO NAPRAVNIK (1909-1957)

Monografija Autor: Dragana Kuručev Fotografije: Ivan Kalnak Dizajn: Javor Rašajski Izdavač: Gradski muzej Vršac 228 strana, 21 x 24 cm, štampa Tuli Vršac, 2009. ISBN 978-86-83911-40-0 COBISS.SR-ID...

U POTRAZI ZA ISTORIJOM ZNAMENITI VRŠČANI

U POTRAZI ZA ISTORIJOM ZNAMENITI VRŠČANI

Katalog Autor: Anica Medaković Fotografije: Ivan Kalnak Dizajn: Javor Rašajski Izdavač: Gradski muzej Vršac 36 strana, 21 x 24 cm, štampa Tuli Vršac, 2009. ISBN 978-86-83911-38-7 COBISS.SR-ID...

FELIKS MILEKER (1858-1942)

FELIKS MILEKER (1858-1942)

ISTRAŽIVAČ, PUBLICISTA I KUSTOS GRADSKOG MUZEJA VRŠAC DRUGO IZDANJE Katalog Autor: Anica Medaković Fotografije: Ivan Kalnak Dizajn: Javor Rašajski Prevod na nemački: Petar Joksimović Izdavač: Gradski muzej Vršac 72 strane, 21 x 24 cm, štampa Tuli Vršac, 2008. ISBN...

PORTRETI iz zbirke Gradskog Muzeja Vršac

PORTRETI iz zbirke Gradskog Muzeja Vršac

Katalog Autor izložbe i kataloga: Dragana Kuručev Fotografije: Ivan Kalnak Dizajn: Javor Rašajski Izdavač: Gradski muzej Vršac 96 strana, 21 x 24 cm, štampa Tuli Vršac, 2008. ISBN 978-86-83911-33-2 COBISS.SR-ID...

PRIRODNJAČKA ZBIRKA Gradskog muzeja Vršac

PRIRODNJAČKA ZBIRKA Gradskog muzeja Vršac

Katalog Autor kataloga: Javor Rašajski Fotografije: Ivan Kalnak Dizajn: Javor Rašajski Izdavač: Gradski muzej Vršac 48 strana, 21 x 24 cm, štampa Tuli Vršac, 2008. ISBN 978-86-83911-32-5 COBISS.SR-ID...

JAVOR RAŠAJSKI PTICE slike i crteži

JAVOR RAŠAJSKI PTICE slike i crteži

Katalog Izdavači: Muzej Vojvodine i Gradski muzej Vršac Uvodni tekst: Darinka Rackov Fotografije i tehn. urednik: Ivan Kalnak Dizajn: Javor Rašajski 48 strana, 23 x 20 cm, štampa TRITON Vršac, 2007. ISBN 978-86-82077-68-8 COBISS.SR-ID...

SARAČKI ZANAT U VRŠCU

SARAČKI ZANAT U VRŠCU

Katalog Autor: Vesna Stankov Izdavač: Gradski muzej Vršac Fotografije: Ivan Kalnak 48 strana, 24 x 20 cm, štampa Tuli Vršac, 2007. ISBN 978-86-83911-29-5 COBISS.SR-ID...

DOBRI STOJANOVIĆ SLIKE

DOBRI STOJANOVIĆ SLIKE

Katalog Fotografije: Saša Preradović 24 strane, 24 x 20 cm, štampa Triton Vršac, 2006. Izdavač: Gradski muzej Vršac ISBN 86-83911-28-4 COBISS.SR-ID 136402444

EKATERINA RISTIVOJEV

EKATERINA RISTIVOJEV

Katalog Autor: Dragana Kuručev Fotografije: Branislav Đokić, Ivan Kalnak 24 strane, 24 x 20 cm, štampa Triton Vršac, 2006. Izdavač: Gradski muzej Vršac ISBN 86-83911-27-6 COBISS.SR-ID...

ŽIDOVARSKO BLAGO

ŽIDOVARSKO BLAGO

Autori: Miloš Jevtić, Miroslav Lazić i Miodrag Sladić Fotografije: Ivan Kalnak Recenzija: B. Jovanović i I. Popović Uporedo srpski tekst i engleski prevod 192 strane, 24 x 30 cm, tvrdi povez, štampa Triton Vršac Izdavači: Gradski muzej Vršac i Filozofski fakutet...

OSTAVA SREBRNIH PREDMETA SA ŽIDOVARA

OSTAVA SREBRNIH PREDMETA SA ŽIDOVARA

Katalog Autori: Dragan B. Jovanović i Miloš Jevtić Fotografije: Ivan Kalnak 60 strana, 23 x 20 cm, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2006. ISBN 86-83911-25-X COBISS.SR-ID...

HLADNO ORUŽJE iz zbirki Gradskog muzeja Vršac

HLADNO ORUŽJE iz zbirki Gradskog muzeja Vršac

Katalog Autor: Dragutin Petrović Fotografije: Ivan Kalnak 84 strane, 23 x 20 cm, štampa Tuli Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2005. ISBN 86-83911-19-5 COBISS.SR-ID 122411532 Preuzmite...

ROBERT HAMERŠTIL GRAFIKE

ROBERT HAMERŠTIL GRAFIKE

Katalog Tekst kataloga: Gerbert Frodl 4 strane, 20 x 20 cm, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2005

VIOREL FLORA – PROZOR ZA NEBESKI SVET SLIKE

VIOREL FLORA – PROZOR ZA NEBESKI SVET SLIKE

Katalog Tekst kataloga: Dragana Kuručev, Ljiljana Bailović Fotografije: Ivan Pančić 12 strana, 20 x 20 cm, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2005. ISBN 86-83911-18-7 COBISS.SR-ID...

UMETNOST OBRADE BRONZE U BANATU

UMETNOST OBRADE BRONZE U BANATU

Katalog Autori: Ale x ndru Szentmiklosi & Florin Draşovean Fotografije: Florin Draşovean 12 strana, 20 x 20 cm, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2004. ISBN 86-83911-15-2 COBISS.SR-ID...

MEDALJE iz zbirke Gradskog muzeja Vršac

MEDALJE iz zbirke Gradskog muzeja Vršac

Katalog Autor teksta: Ljiljana Bakić Fotografije: Ivan Kalnak 48 strana, 20 x 20 cm, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2004. ISBN 86-83911-11-X COBISS.SR-ID...

SLOBODANKA RAKIĆ-ŠEFER SLIKE

SLOBODANKA RAKIĆ-ŠEFER SLIKE

Katalog Autor teksta: Vasa Pavković Fotografije: Ivan Kalnak, Branko Pelinković 12 strana, 20 x 20 cm, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2004. ISBN 86-83911-14-4 COBISS.SR-ID...

ARANKA MOJAK KERAMIKA

ARANKA MOJAK KERAMIKA

Katalog Fotografije: Ivan Kalnak 12 strana, 20 x 20 cm, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2004. ISBN 86-83911-10-1 COBISS.SR-ID 113111820

STAKLO, PORCELAN I METAL

STAKLO, PORCELAN I METAL

Katalog Autor teksta: Svetlana Mihajlović-Radivojević Fotografije: Ivan Kalnak, Mitar Trninić 24 strane, 20 x 20 cm, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac/Narodni muzej Pančevo,...

VRŠAC- NEKAD I SAD

VRŠAC- NEKAD I SAD

Katalog Autor teksta: Anica Medaković i Dragutin Petrović Fotografije: Miodrag Aralica, Slobodan Berenji 24 strane, 20 x 20 cm, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac,...

ŽIVI SVET VRŠAČKIH PLANINA

ŽIVI SVET VRŠAČKIH PLANINA

Autor: mr Predrag Sučević Recenzija: dr Mihalj Mikeš, dr Boža Pal, dr Grozdanka Gojkov 76 strana, 16 x 24 cm, broširano, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2002. ISBN 86-83911-02-0 COBISS.SR-ID...

TIPOLOŠKA ANALIZA GLAČANOG KAMENOG MATERIJALA IZ POTPORNJA

TIPOLOŠKA ANALIZA GLAČANOG KAMENOG MATERIJALA IZ POTPORNJA

Autor: Šarolta Joanović Fotografije: Ivan Kalnak Crteži: mr Javor Rašajski Recenzija: dr Dragana Antonović 76 strana, 16 x 24 cm, broširano, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2003. ISBN 86-83911-08-X COBISS.SR-ID...

ENEOLIT JUŽNOG BANATA

ENEOLIT JUŽNOG BANATA

Autor: Jovan Uzelac Fotografije: mr Mitar Trninić, Slobodan Berenji Crteži: Irena Jokić Recenzija: akademik Nikola Tasić 168 strana, 16 x 24 cm, broširano, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2002. ISBN 86-83911-04-7 COBISS.SR-ID...

Milekerove sveske, 3 BANATSKE ISTORIJE

Milekerove sveske, 3 BANATSKE ISTORIJE

Autor: Feliks Mileker Recenzija: Dušan Belča Korice i crtreži: mr Javor Rašajski 208 strana, 13 x 20 cm, broširano, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2003. ISBN 86-83911-07-1 COBISS.SR-ID...

Milekerove sveske, 2 VRŠAC U STARINI

Milekerove sveske, 2 VRŠAC U STARINI

Autor: Feliks Mileker Recenzija: Dušan Belča Korice i crtreži: mr Javor Rašajski 248 strana, 13 x 20 cm, broširano, štampa Sloboda Vršac Izdavač: Gradska biblioteka i Narodni muzej, Vršac,...

ŽIDOVAR-naselje bronzanog i gvozdenog doba

ŽIDOVAR-naselje bronzanog i gvozdenog doba

Katalog Autori: Jovan Uzelac, Miroslav Lazić, Miloš Jeftić Miodrag Sladić, Aleksandar Jovanović Fotografije: Vladimir Popović engleski 88 strana, 20 x 23 cm, broširano, štampa Tipografik Zemun Izdavači: Filozofski fakultet, Centar za arheološka istraživanja, Narodni...

FELIKS MILEKER 1858-1942

FELIKS MILEKER 1858-1942

Katalog Autori: Anica Medaković Recenzija: akademik Nikola Tasić Fotografije: Miodrag Aralica nemački i rumunski 56 strana, 20 x 23 cm, broširano,štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2002. ISBN 86-83911-01-2 COBISS.SR-ID...

PTICE BANATA DIE VÖGEL DES BANATS

PTICE BANATA DIE VÖGEL DES BANATS

Monografija Autori: mr Javor Rašajski i dr Andrei Kiss Recenzija: Gui G Buzzer Fotografije: Š. Lukač, J. Rašajski, I. Kalnak, M. Aralica Crteži: Javor Rašajski nemački i rumunski 384 strane, 24 x 30 cm, tvrdi povez,štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac,...

STAROEGIPATSKA ZBIRKA GRADSKOG MUZEJA U VRŠCU

STAROEGIPATSKA ZBIRKA GRADSKOG MUZEJA U VRŠCU

Monografija Autori: dr Branislav Anđelković i dr Miroslava Panić Štorh Fotografije: Mitar Trninić Rezime na engleskom jez. 120 strana, 24 x 30 cm, tvrdi povez, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2002. ISBN 86-83911-03-9 COBISS.SR-ID...

GRADSKI MUZEJ VRŠAC 1882-2002

GRADSKI MUZEJ VRŠAC 1882-2002

Monografija Autori: direktor i kustosi GMV Fotografije: Mitar Trninić Recenzija: akademik Nikola Tasić Rezime na engleskom jez. 198 strana, 24 x 30 cm, tvrdi povez, štampa Triton Vršac Izdavač: Gradski muzej Vršac, 2002. ISBN 86-83911-00-4 COBISS.SR-ID...