Статуа Меркура

По римској митологији важи као гласник богова и бог трговине и профита,
У музеј доспео посредством Феликса Милекера.

Локалитет: Банатска Паланка
Материјал, техника: бронза, ливење
Димензије: h – 52мм
Датовање: II-III век н.е.
Инвентарни број: Аа 4057

РИМСКИ ПЕРИОД I-III ВЕК

Период дачких ратова, завршио се победом Рима почетком II века н.е. Тада се ствара нова провинција. У то време вероватно је и Јужни Банат под римском влашћу, бар неких 150 година, до средине III века када долази до слабљења Римске империје због све интензивнијег ширења нових варварских племена.