Izaberite stranicu

VIZANTIJSKE LUNULASTE NAUŠNICE korišćene kod Slovena

Dospele u muzej posredstvom Felixa Milekera

Lokalitet: Vatin
Materijal: legura srebra i zlata
Dimenzije: 38 x 30 mm
Datovanje: rani srednji vek – Vizantija
Inventarski broj: Aa 4574

SLOVENI VI-XII VEK n.e.

Verovatno se Sloveni doseljavaju još u Velikoj seobi naroda na teritoriju Južnog Banata, njihov dolazak povezuje se tek dominacijom Avara u prvom avarskom kaganatu formiranom sredinom VI veka. Tu su oni saveznici Avara u osvajanju rimskih provincija. Porazom Avara oni se osamostaljuju i drugi avarski kaganat u VIII veku, zatiče Slovene oslobođene avarskog uticaja i verovatno u formiranju ranih oblika države. Konačnim padom Avara naši krajevi uveliko naseljeni Sloveninima ponovo menjaju gospodara, to su sada Bugari koji stvaraju jaku državu, velikim osvajanjima na štetu vizantijsko-franačke prevlasti u IX veku. Krajem IX veka u Panonsku niziju pristižu Mađari i početkom X veka formiraju svoju državu, smenjujući Bugare na političkoj sceni Južnog Banata.