Izaberite stranicu

KONZERVACIJA

Milan Ostojić

Viši kustos – konzervator: atelje za konzervaciju i restauraciju štafelajnog slikarstva
e-mail: milanostojic062@gmail.com

Svetlana Jančić

Sekretar
e-mail: svetlana.mv999@gmail.com

Dragan Spasić

Kustos: radionica za keramiku
e-mail: spasa0410@yahoo.com

ARHEOLOGIJA

mr Ivana Pantović

Muzejski savetnik, zbirka za paleolit i neolit
e-mail: arhivana@yahoo.com

mr Dragan Jovanović

Muzejski savetnik, zbirka za eneolit, bronzano i gvozdeno doba
e-mail: draganjovanovic@protonmail.com

Borislav Krljić

Muzejski tehničar – Fotograf

e-mail: borislavkrljic1@gmail.com

Nevena Rabrenović

Vodič

Željko Ivkov

Vodič

Danijela Pečeničić

Računovodstvo

UMETNOST

Dragana Kuručev

Muzejski savetnik, zbirka likovne umetnosti i zbirka primenjene umetnosti
e-mail: dkurucev@hotmail.com

ISTORIJA

Dejan Čimburović

kustos-istoričar,rukovodilac Odeljenja za noviju istoriju i savremeni period
e-mail: dekivaga@gmail.com

Stefan Mavrović

kustos-istoričar,
e-mail: stefan.mavrovic91@gmail.com

Stefani Vladislav

Referent za administrativne poslove

NUMIZMATIKA

Sanja Marović

Kustos: istoričar umetnosti
e-mail: sanjamarovic03@gmail.com

ETNOLOGIJA

Andrijana Radić

Kustos: etnolog i antropolog
e-mail:  raanaja@gmail.com

TEHNIČKA SLUŽBA

Dragana Kalapiš

Saradnik za prostorno očuvanje muzejskog kompleksa

Vladimir Vučković

Domar