Завршена прва фаза конзерваторско-рестаураторских радова на фасади у улици Феликса Милекера

мај 30, 2024

Маја месеца 2024. године завршена је прва фаза  конзерваторско-рестаураторских радова на санацији фасаде зграде Градског музеја Вршац у улици Феликса Милекера бр.19. Средства за извођење радова обезбедило је Министарство културе. Конзерваторски надзор вршио је Завод за заштиту споменика културе у Панчеву.

Пројектним задатком обухваћена је хидроизолација и обнова фасадног платна приземља. Омалтерисане фасадне површине темељно су премазане прајмером за силиконске боје, у складу са упутством из произвођачке спецификације, избегавајући појаву стакластих површина. Бојење фасаде извршено је силиконским бојама за фасаде, у две руке, раздвајајући фасадне површине и пластику у три боје у складу са избором стручњака Завода за заштиту споменика културе у Панчеву. Сви елементи од кованог гвожђа и табле очишћене су од постојеће фарбе, корозије, антикорозивно су заштићене и офарбане у две руке.

Фасадна пластика изведена је од традиционалних материјала, техником уливања у калуп за подрађену форму. Структурa одливака армирана је нерђајућом арматуром, водећи рачуна да арматура не избије на површину елемента. Одливени елементи по вађењу из калупа су ретуширани и неговани у радионици у складу са захтевима технологије материјала. Фигурална пластика за фасадно платно залепљена је специјалним лепком за фасадне елементе.

Улична фасада старе зграде музеја обликована је у стилу неоренесансе. Пружа се дужрегулационе линије. Објекат је спратни, са наглашеним кровним и кордон венцом. Приземље је постављено на соклу са профилисаном горњом лајсном. Зид приземља је декорисан хоризонталним нутовима са профилисаним ивицама. Фасадно платно равномерно је издељено правоугаоним отворима у кључу броја седам. Крајње десни отвор у приземљу проширен је због формирања улаза, док су остали отвори прозорски. Прозори приземља имају профилисане подпрозорске клупице, профилисане первајзе који се у врху натпрозорника завршавају кључним каменом од акатуса са круном од отворене шкољке. Прозори спрата имају истоветне первајзе као и прозори приземља, али их у горњој зони наткриљују троугаони фронтони. Испод архитрава фронтона углављена је флорална лајсна, која се симетрично развија од центра. Фронтони на три средишња прозора спрата повезани су у зони архитрава профилисаним, кратким венцима, чиме у визуелном смислу формирају псеудо-ризалит и обогаћују дводимензионалну структуру фасаде. Испод профилисаних потпрозорских клупица на спрату, до кордон венца формирана је подпрозорска ниша, уоквирена са две бочне вертикалне конзоле са акантусовим листом, окренутим на доле, и средишњом касетом са призматичним, рубинским пољем. Кровни венац је дубоко профилисан, вучен континуално. Изнад улаза налази се грб града Вршца, кадриран и аплициран на сечени немачки штит са круном у врху.

Извођењем конзерваторско-рестаураторских радова на санацији фасаде квалитетним материјалима, од стране референтних извођача, у складу са мерама техничке заштите прописаним од стране Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, створиће се услови за трајање фасадних зидова који ће обављати своју заштитну улогу везану за микро-климу у просторијама. Завршетком радова на заштити објекта од деловања капиларне влаге, смањиће се количина неконтролисане влаге која се емитује у простор музејских депоа, чиме ће музејски експонати бити додатно заштићени и смањена евентуална средства потребна за њихову додатну конзервацију услед деградације због деловања влаге.

Захваљујући разумевању и подршци Републичког министарства културе, обезбеђена су средства за другу фазу радова, која подразумева обнову фасадног платна спрата у свему према првобитном изгледу, што је посебно драгоцено имајући у виду да је у питању добро под претходном заштитом, у оквиру Историјског језгра Вршца.

Прочитајте још

[dgbc_blog_carousel posts_number=“30″ show_excerpt=“off“ show_categories=“off“ show_author=“off“ show_items_xlarge=“6″ show_items_desktop=“5″ arrow_nav=“on“ equal_height=“on“ image_size=“mid“ arrow_color=“#0d4077″ arrow_background_color=“rgba(255,255,255,0.78)“ arrow_position=“1″ use_meta_icon=“on“ date_on_top=“on“ date_bg_color=“#c7363d“ date_separator_color=“#ffffff“ inner_container_padding=“||||false|false“ content_margin=“1vw||||false|false“ title_margin=“||||false|false“ _builder_version=“4.5.3″ header_level=“h4″ header_text_color=“#0d4077″ header_font_size=“1.2vw“ date_text_color=“#ffffff“ background_color=“#ffffff“ width=“98%“ max_width=“98%“ module_alignment=“center“ custom_margin=“|||3px||“ custom_padding=“0px||||false|false“ header_font_size_tablet=“3vw“ header_font_size_phone=“4vw“ header_font_size_last_edited=“on|desktop“ header_font_size__hover_enabled=“on|desktop“ header_text_color__hover_enabled=“on|hover“ header_text_color__hover=“#c7363d“][/dgbc_blog_carousel]
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja