Izaberite stranicu

Žrtvenik sa protomima u obliku životinjskih glava, Vinčanska kultura

Zaštitna arheološka istraživanja, 1957. godine.

Lokalitet: Kremenjak – Potporanj
Materijal: glina
Dimenzije: 11,3 cm
Datovanje: Neolit, VI-V milenijum pre nove ere
Inventarni broj: AP 263

Keramički predmet –posuda, trougaonog recipijenta na niskim stopama. Ukrašen sa tri životinjske glave na uglovima. Takva vrsta predmeta naziva se „žrtvenik“ jer je pretpostavka da su na njemu prinošene neke simbolične žrtve, ili paljene mirišljave trave.