„Звечка“ – Винчанска култура

Доспелa у музеј посредством Феликсa Милекерa.

Локалитет: Кремењак – Потпорањ
Материјал: глина
Димензије: 15 cm
Датовање: Неолит, VI-V миленијум пре нове ере
Инвентарни број: AП 1662

Керамичка посуда, са две мале дршке, која уместо отвора на горњем делу има избушене рупице. У посуди се налази глинена куглица. Површина посуде углачана и украшена урезаним линијама. Највероватније коришћена у неком обреду или церемонији.